Regler vedr. corona

Masker:

Alle over 12 år skal bære masker til og fra skolen og i omklædningsrummet. Når man er omklædt og går til og fra træning og under træning behøver man ikke bære maske.

Børn:

Træner uændret. (Der må max være samlet 50 under 21 år). Forældre kan desværre ikke overvære træning eller vente i klubben, da de så gælder som forsamling.

Voksne:

Der bliver slået hold hver uge på Facebook og tilmelding foregår her. Når der er tilmeldt ni (+ instruktør), er holdet lukket.

Begyndere:

Vi tager stadig begyndere ind, dog skal de som voksne tilmelde sig på holdet via Facebook. Begynderbørn skal IKKE tilmelde sig, de kan blot komme ned på skolen. Forældre er meget velkomne til at ringe/maile så der lige kan blive planlagt nærmere, så de ved instruktøren er klar over de kommer for første gang, så skal de nok tage sig godt af dem og lige være opmærksomme på dem.