Af Senpai Leif Ølund Larsen

Starten på Kyokushin i Svendborg

I januar 1978 åbnede daværende landsrepræsentant, og den mand som bragte Kyokushin til Danmark, Jørgen Albrechtsen en afdeling i Svendborg. Der blev undervist i gymnastiksalen på Svendborg Gymnasium. Instruktør var Erik Trae, som kørte fra Odense for at undervise i Svendborg. Blandt eleverne var Dennis Vejs, Peter Ølund Larsen og Leif Ølund Larsen, 3 af de 4 grundlæggere af det som vi i dag kender som Svendborg Karateskole. Der blev på det tidspunkt undervist tirsdag og torsdag i Svendborg, og det gav mulighed for nogle af os kunne køre til Odense og blive undervist mandag og onsdag af Arne Lund, som stod for afdelingen. Søndage trænede vi selv i en kælder i byparken.

Allerede i løbet af første år var det ikke længere muligt at leje gymnastiksalen på gymnasiet, og undervisningen blev flyttet til Tvedhallen. Vi trænede sågar flere gange i hallens cafeteria, hvor vi måtte skubbe borde og stole ind til væggen for at få plads. Kort tid herefter startede Jesper Rohde, den 4. af grundlæggerne. Efterfølgende røg vi igen til Tvedhallen og derfra til Skåruphallen, og sammen med et vigende medlemstal, var der ikke længere grundlag for at køre afdelingen videre, og det blev derfor besluttet at lukke den.

Svendborg Karateskoles start

Nogle af os fortsatte vores egen træning, og i 1982 besluttede undertegnede atter at tilbyde undervisning i Svendborg. Det foregik i lejede lokaler på en danseskole, og der var pæn tilslutning. Peter, Dennis og Jesper begyndte også at undervise, og da muligheden kort tid efter bød sig for at få egne lokaler, mod selv at sætte dem i stand, var kursen sat.

Det tog flere måneder med venner og families hjælp at istandsætte et loftrum i et gammelt pakhus. Lofter og isolering var der ikke noget af, og man skulle passe på hvor man gik for ikke at træde igennem gulvet. Alle byggematerialer blev trukket op i tov gennem de gamle loftlemme i alle etagerne. Nogle af os var arbejdsløse, andre stod i lære eller gik i skole, men fælles for os alle var, at vi ikke fik ret meget søvn mens det stod på. Det var derfor med glæde og lettelse vi kunne afholde reception i Kullinggade 4, den 30. oktober 1982, med vores nye navn Svendborg Karateskole. Og det var således den dato vi valgte som starten.

Vi var på det tidspunkt kun 3. 4. og 5. kyu og omkring de 20 år, og jeg kan godt forstå hvis nogen rystede lidt på hovedet af det, men der brændte en ild i os og en begejstring for karate, og jeg tror ikke noget kunne have stoppet os. De første begynderhold måtte deles i to, for at vi kunne være der. Dojoen var under 100 kvm. Herrernes omklædning var 8 og damernes 5 (hvis man gik helt ud under skråvæggen). Om vinteren var der koldt som i en dybfryser, men ånd var der masser af. Skolen var på det tidspunkt privatejet af os alle fire. Omkring 1983 søgte vi igen ind i Dansk karate Union, og omkring 1986 blev skolen ændret fra privatejet til den forening den er idag.