OSU

押忍の精神

Osu no Seishin

OSU er en sammentrækning af to ord eller fraser kendt som "Osu no Seishin". Der findes flere teorier om den egentlige oprindelse og fortolkning af "OSU". Men fortolkningen som her er beskrevet er kendetegnet for Kyokushin.

押 Oshi: At skubbe.

忍ぶ Shinobu: At udholde.

精神 Seishin: Ekserpertise, færdighed.

På dansk "udholdenhed under pres.

Disciplin - ydmyghed og respekt - OSU

Disciplin, ydmyghed og respekt er en meget stor del af karate. Alle skal behandles med gensidig respekt. En lavere gradueret hilser altid først med OSU og viser altid respekt for en højere gradueret. En højere gradueret er hjælpsom og tager vare på de lavere graduerede, dette uanset alder. Denne forståelse for det at være ydmyg, er væsentlig. Det at man er ydmyg, betyder ikke at man er svag, tværtimod.

OSU bruges i mange forbindelser: når man siger goddag og farvel, hilser på hinanden i almindelighed - både i og uden for klubben. Når man bliver tiltalt, samt når man svarer eller spørger. Når man går ud og ind af dojoen (træningssalen).

OSU indeholder alt hvad Kyokushin står for respekt, ydmyghed, styrke, karakter, udholdenhed m.m.

Basistræning

KIHON er basisteknikker udført stående eller under bevægelse med stød, slag, parader og spark. KIHON er det fundamentale i karate, hvor man opnår perfektion af den enkelte teknik. KIHON kan sammenlignes med rødderne i et træ eller som bogstaverne i et alfabet.

KATA er selve grundstammen i karate. Håndgribelig fastlægning af teknikkerne, som kan bruges i en hvilken som helst sammensætning. Bruges som både forsvar og angreb mod fastlagte modstandere. Her optrænes koordination, koncentration, åndedræt og teknik. Kun gennem træning opnås den vigtigste lære. KATA er også en slags historiefortælling, idet man kan følge kataerne tilbage til de gamle mestre, og derved følge udviklingen.

Kamptræning

At kæmpe er en stor del af karate. Ved hjælp af basisteknikkerne får man opbygget sine grundslag og parader. Efter ca. 1 års træning begynder man at sætte sine teknikker sammen i mere kamprelaterede serier, så det bliver brugbart til sparring. Man starter på lavt niveau med passiv sparring hvor der ikke er hård kontakt, roligt bygger man mere og mere på for til sidst at kunne bruge sin krop og sine teknikker til reel kamp.

Der er to kampformer i kyokushin. SEMIKONTAKT hvor der kun er let kontakt til hovedet, fuld kontakt til kroppen og ingen lårspark. Denne form er for uerfarne kæmpere, børn og juniorer. FULD KONTAKT er den primære kampform man træner efter i Kyokushin. Her er alle slag og spark tilladte. Kun stød mod hovedet og slag og spark i skridtet er ikke tilladt. Noget af kamptræningen foregår på alm. hold. Ønsker man at udvikle kampen, foregår dette normalt på selvstændige hold hvor der kun trænes kamp. Her bruges bl.a. sparkepuder, sandsække m.m. Foruden der trænes megen sparring og bevægelse.

Styrke og udholdenhed

Kyokushin-kæmpere er kendt for at have stor styrke og udholdenhed. Dette er også grundfilosofien for kyokushin-karate, at præstere under pres. Måden at blive stærkere på og kunne udholde mere, er hele tiden at flytte sine grænser for hvad man kan præstere. Derfor trænes hårdt med mange gentagelser. Styrkeøvelser er en stor del af træningen: arm, mave- ryg og knæbøjninger er de primære styrke-øvelser som trænes. Ligeledes skal der trænes megen kondition, en del af dette opnås ved alm. træning og kamptræning.

Selvforsvar

Kyokushin-karate bruges også til selvforsvar, idet man træner parrering og modangreb. Det er ikke selvforsvar som man ser det f.eks. i Jiu-Jitsu. Men der lægges sekvenser ind i træningen som primært er til selvforsvar. Der kan være forskel på hvordan klubberne tilrettelægger deres selvforsvarstræning.